Gruppen

Neue
Neue
Gruppenleiter Simon
Termin Freitag, 15:00 - 16:00
Erfahrung 0 Jahre
Mitglieder
Mittlere
Mittlere
Gruppenleiter Florian, Stefan
Termin Freitags, Uhrzeit variiert
Erfahrung 1-2 Jahre
Mitglieder Hendrik, Patricia, Julia, Anna, Isabella, Helena, Niklas, Emilia, Rebeka, Lydia, Julia, Hanna, Paul, Simon, Marlies, Jakob, Lea, Jakob, Jakob, Fiona, Niklas
Große
Große
Gruppenleiter Christina, Jakob
Termin Freitags, Uhrzeit variiert
Erfahrung 3-6 Jahre
Mitglieder Tabea, Clemens, Marie-Rose, Ilvy, Maria, Nina, Sophie, Sebastian, Magdalena, Sophie, Florian, Peter, Emily, Stefan, Christian
Gruppenleiter
Gruppenleiter
Gruppenleiter Daniel
Termin --
Erfahrung ab 7 Jahre
Mitglieder Daniel, Florian, Christina, Jakob, Vincent, Teresa, Stefan, Mia, Simon